Bakkalaureus Iberoromanische Philologie – Studienbeginn vor WS 2007/08